MIBS-ийн ХАВДАР СУДЛАЛЫН ЭМНЭЛЭГ

MIBS-ийн Хавдар судлалын эмнэлэг нь онкологи, радио мэс заслын тэргүүлэх байгууллагуудын уламжлалт төвлөрсөн газар болох Песочный тосгонд байрладаг.
 
 Тус эмнэлэг нь Шведийн Elekta компанид үйлдвэрлэсэн орчин үеийн Гамма-хутга (Leksell Gamma Knife 4C) радио мэс заслын хэсэг, Кибер-хутганы радио мэс заслын хэсэг, шинэлэг Varian True beam STx хурдасгуур, шугаман хурдасгуураар тоноглогдсон. Yүний өмнө тус эмнэлэг Гамма-хутга болон Кибер-хутганы тасаг, конформын туяа эмчилгээний тасаг, Соронзон Резонансын Дүрслэл (СРД) болон Компьютерийн Дүрслэлийн өрөөнүүдтэй X-туяагийн тасаг, компьютерийн дүрслэлтэй хослуулсан позитрон ялгаралтын дүрслэлийн тасаг болон мэс заслын хими эмчилгээний тасагтай эмнэлэг.

ЗУРАГ, ВИДЕО


Шуурхай Whatsapp чат Whats App 

CHAT +971581965258