Хими эмчилгээ

Хорт хавдрыг илрүүлэх, тодруулах бүрэн хэмжээний үзлэг.
Зөвлөмжийг харгалзан эмчилгээний тактикийг хамтдаа тодорхойлох. 

 • Америкийн Клиникийн хавдар судлалын нийгэмлэг (ASCO)
 • Европын эмнэлгийн хавдар судлалын нийгэмлэг (ESMO)

Дэлхийн тэргүүлэх хорт хавдрын төвүүдэд хэрэглэдэг бүх төрлийн эмийн эмчилгээ:

 • Хими эмчилгээ
 • Гормоны эмчилгээ
 • Дархлаа эмчилгээ
 • Үйлчлүүлэгч бүрт тухайн хүн хандлага

Санкт-Петербург хотын анагаахын сургууль нь уламжлал, шинжлэх ухааны хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэд тулгуурласан бөгөөд ямар ч төрлийн хорт хавдартай өвчтөнүүд манай эмнэлэгт нарийн мэргэжлийн оношлогоо, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авах боломжтой.

MIBS-ийн ерөнхий хавдар судлалын ба хими эмчилгээний тасаг нь оношилгоо ба эмчилгээний хамгийн дэвшилтэт чадавхи, олон улсын хамгийн өндөр стандартад нийцсэн мэргэжлийн ур чадварыг санал болгож байдаг. Манай мэргэжилтнүүд АНУ, Герман, Нидерланд, Австри зэрэг орны хавдар судлалын төвүүдтэй идэвхтэй хамтран ажилладаг.
 

Манай үйлчилгээнд:

 • Хорт хавдрыг илрүүлэх, үнэн зөв оношлоход чиглэсэн нарийн шинжилгээ;
 • Зөвлөмжийг харгалзан эмчилгээний тактикийг хянан үзэх:
- Америкийн клиникин хавдар судлалын нийгэмлэг (ASCO),
- Европын эмнэлгийн хавдар судлалын нийгэмлэг (ESMO);
 • Өвчтөний хүсэлтээр Баруун Европ, АНУ-ын тэргүүлэх хавдар судлалын төвүүдийн мэргэжилтнүүдийг эмчилгээний төлөвлөлтөд оролцуулах (хоёр дахь санал бодол);
 • Дэлхийн тэргүүлэх хорт хавдар судлалын төвүүдэд хэрэглэдэг бүх төрлийн эмийн эмчилгээ:
- хими эмчилгээ;
- таргет эмчилгээ;
- дархлаа-хавдар судлал;
- туслан дэмжиж байгаа эмчилгээ.
 • Барууны онкологийн тэргүүлэх эмнэлгүүдэд бэлтгэгдсэн, эмнэлзүйн арвин туршлагатай аль ч түвшний өндөр мэргэшсэн боловсон хүчинтэй харилцах;
 • Үйлчлүүлэгч бүртээ хувь хүний хандлага;
 • Тав тухтай нөхцөл.

ЗУРАГ, ВИДЕО


Шуурхай Whatsapp чат Whats App 

CHAT +971581965258