БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА

Бидний алсын хараа бол дэлхий даяар авах болмжтой хорт хавдрын эмчилгээг бий болгох явдал юм. Арван жилийн туршлага, хамгийн сүүлийн үеийн технологийг ашиглан бид янз бүрийн онкологийн эмгэгээр өвчилсөн хүмүүсийг эмчлэхэд сайжруулахын тулд хамгийн сайн оношилгооны тайланг гаргаж өгдөг. Бид дэлхийн хэмжээнд эмчилгээний зардалыг боломжтой болгохыг эрмэлздэг.
 

ЗУРАГ, ВИДЕО


Шуурхай Whatsapp чат Whats App 

CHAT +971581965258