ХҮҮХДИЙН ХОРТ ХАВДАР СУДЛАЛ


 

Хүүхдийн ихэнх хорт хавдар нь мэс засал, хими эмчилгээ, цацраг туяагаар эмчилдэг. Уламжлалт туяа эмчилгээ нь бие даасан болон нэмэлт эмчилгээний аль алинд нь нэлээд үр дүнтэй байж болно. Гэвч энэ нь хүүхдийн эмчилгээний хэсэгт яс, зөөлөн эдийн өсөлт буурах, дааврын дутагдал, оюуны хомсдол, тэр дундаа мэдрэл танин мэдэхүйн хомсдол, хожуу үеийн хоёрдогч хавдар зэрэг удаан хугацааны гаж нөлөө үзүүлдэг нь батлагдсан.
 
Протон эмчилгээ нь орчин тойрны эрүүл эд эсэд нөлөөлөхгүйгээр хавдарыг нарийн онилдог цацраг туяа эмчилгээний хамгийн дэвшилтэт хэлбэр юм. Эдгээр давуу талууд нь насанд хүрээгүй хүмүүст онкологийн эмчилгээнд зайлшгүй шаардлагатай болгодог.
Протон эмчилгээ нь стандарт туяа эмчилгээгээр эмчилж болох хорт болон хоргүй хавдрын цацрагийн дэвшилтэт хувилбар болно. Тархи, толгой, хүзүү, нуруу, зүрх, уушиг болон биеийн бусад хэсэгт цацраг туяанд мэдрэмтгий хавдартай хүүхдүүд туяа эмчилгээ хийлгэж, өмнөх үеийн цацрагийн хурдасгуурт өртөхтэй холбоотой сөрөг үр дагавраас зайлсхийх боломжтой. 
 

Протон эмчилгээг хүүхдэд дараах төрлийн хорт хавдрын үед хэрэглэж болно:

 • астроцитома
 • тархины хавдар
 • судасны бүрхэвчийн карцинома
 • краниофарингиома
 • эпендимома
 • Юингийн саркома
 • глиобластома
 • глиома
 • герминома (гавлын доторх үр хөврөлийн эсийн хавдар)
 • оптик замын глиома / гипоталамуса
 • медуллобластома
 • менингиома
 • нейробластома
 • харааны мэдрэлийн хавдар
 • ретинобластома
 • анхдагч нейроэктодермал хавдар (PNET)
 • рабдомиосаркома
 • остеосаркома
 • тератома

Харандааны туяагаар сканнердах

MIBS Протон эмчилгээний төв нь залуу өвчтөнүүдийг илүү дэвшилтэт арга – харандаагаар сканнердах (pencil beam scanning, PBS) эмчилгээ санал болгож чадна. Энэ арга нь протоны эмчилгээний хамгийн нарийн бөгөөд зөөлөн арга юм.

Энэ нь хэрхэн ажилладаг?

Олон тооны соронзоор удирддаг, нэг миллиметрээс бага диаметртэй протоны нарийхан чиглэсэн цацраг нь хурц харандааны үзүүрээр хавдрыг зураадаслаж байгаа мэт нөлөөлөлд өртсөн хэсгийг давхаргаар нь сканнерддаг. Энэ нь хавдрын гүнд шилжиж, хэлбэрээ яг давтаж, эмчилгээний талбайн бүх эзэлхүүнийг цацрагийн цэгүүдээр «дүүргэдэг» бөгөөд нэг арга заслын тоо нь 1000-аас 2000 хүртэл байж болно.
Цацрагийн хамгийн дээд тунг олон мянган цэгт хүргэхэд хэдхэн минут л хангалттай. Энэ нь орчин үеийн цөмийн анагаах ухаанд өсвөр насны хорт хавдрыг эмчлэх хамгийн сайн арга юм, ялангуяа хавдар нь жигд бус хэлбэртэй эсвэл биеийн чухал бүтэц эсвэл чухал эрхтнүүдийн дотор эсвэл ойролцоо байрладаг тохиолдолд хамгийн сайн арга болно.

Эмчилгээ хэр явагдаж байна вэ?

Уг арга засал нь өвчтөн бүрийн эрүүл мэндийн байдлаас хамаарч өөр өөр байж болох ч ихэнх хүүхдүүд Даваагаас Баасан гараг хүртэл 5-6 долоо хоногийн турш өдөр бүр эмчилгээ хийлгэдэг. Уг арга засал нь хүүхдийн  тайвшруулах эмийн нөлөөнөөс хамаарч өдөрт 30 минутаас 1.5 цаг хүртэл үргэлжилдэг.

 

ЗУРАГ, ВИДЕО


Шуурхай Whatsapp чат Whats App 

CHAT +971581965258